TIN TỨC
 • Bỏ mục điền số điện thoại để cải thiện tốc độ nạp thẻ
  Bỏ mục điền số điện thoại để cải thiện tốc độ nạp thẻ

  Xem thêm
 • Ra mắt chức năng nhập số điện thoại trong mã nhúng API
  Ra mắt chức năng nhập số điện thoại trong mã nhúng API

  Xem thêm
 • Giảm phí đổi thẻ cào Viettel xuống 2%
  Giảm phí đổi thẻ cào Viettel xuống 2%

  Xem thêm
 • Thay đổi phí nạp Viettel - Mobi - Gate
  Thay đổi phí nạp Viettel - Mobi - Gate

  Xem thêm
 • Lưu ý khi chọn sai mệnh giá hoặc seri thẻ cào
  Lưu ý khi chọn sai mệnh giá hoặc seri thẻ cào

  Xem thêm