Lưu ý: Chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Sai tối đa 3 lần
Loại thẻ Chiết khấu Trạng thái
Viettel 41% Hoạt động
Vinaphone 39% Hoạt động
Zing Card 35% Hoạt động
Gate 33% Hoạt động
Chiết khấu

Chiết khấu: 0%

Thành tiền:

next

Chiết khấu: 0%

Thành tiền:

Nạp topup game

Chiết khấu: 0%

Thành tiền:

Capcha
Refresh
Chú ý Chú ý:

Thẻ ATM của bạn cần được đăng ký dịch vụ Internet-Banking hoặc Dịch vụ thanh toán trự tuyến tại quầy giao dịch ngân hàng trước khi nạp tiền.