Lưu ý: Chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Sai tối đa 3 lần
Loại thẻ Chiết khấu Trạng thái
Viettel 38% Hoạt động
Mobifone 40% Hoạt động
Vinaphone 36% Hoạt động
Zing Card 32% Hoạt động
Gate 30% Hoạt động
Chiết khấu

Chiết khấu: 0%

Thành tiền:

next

Chiết khấu: 0%

Thành tiền:

Nạp topup game

Chiết khấu: 0%

Thành tiền:

Capcha
Refresh
Chú ý Chú ý:

Thẻ ATM của bạn cần được đăng ký dịch vụ Internet-Banking hoặc Dịch vụ thanh toán trự tuyến tại quầy giao dịch ngân hàng trước khi nạp tiền.