Nạp qua thẻ cào điện thoại
Loại thẻ Chiết khấu Trạng thái
Viettel 43% Hoạt động
Vinaphone 40% Hoạt động
Gate 33% Hoạt động