Thông báo thay đổi tên Công Ty

16:23 03/06/2020

Kính gửi:  Các Đối tác cá nhân

- Căn cứ Giấy phép đăng ký kinh doanh số 3200627682 ngày 12/05/2016 của Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Trị

 Công ty TNHH WEBPAY thông báo về việc đổi tên Công ty, cụ thể như sau:

I. Nội dung thay đổi và giới thiệu:

1. Nội dung thay đổi:

+ Tên Công ty cũ: CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG NGỌC VƯƠNG

+ Tên Công ty mới: CÔNG TY TNHH WEBPAY

+ Tên tiếng Anh: WEBPAY COMPANY LIMITED

+ Tên viết tắt: WEBPAY CO.,LTD

2. Nội dung giới thiệu:

+ Giấy phép Đăng ký kinh doanh: 3200627682; Cấp ngày: 12/05/2016

+ Mã số thuế: 3200627682

+ Văn phòng GD: 65A Quốc Lộ 9 - Lao Bảo - Hướng Hóa - Quảng Trị

+ Điện thoại: 02336.555.678 - 0985.086.086

+ Email: webpayhotro@gmail.com

+ Website: www.webpay.vn

II. Thời gian thay đổi:

Kể từ ngày 04/06/2020
 
Công ty xin trân trọng thông báo để quý Cơ quan, Doanh nghiệp và các Đối tác được biết.

Trân trọng thông báo!