Bỏ mục điền số điện thoại để cải thiện tốc độ nạp thẻ

16:10 14/01/2020

Chào quý khách hàng Webpay ! mã nhúng API có điền số điện thoại nhằm hỗ trợ cho người nạp

tiện lợi khi điền số điện thoại và xem lại thông báo của mình trong ngày đã được webpay gỡ bỏ

và tạm không dùng đến bởi nếu có số điện thoại thì thời gian khách nạp sẽ chờ lâu hơn gây khó

chịu cho người nạp nên webpay xin thông báo đến quý khách hàng biết và chủ trong hơn trong

việc kinh doanh của mình, thời gian 2 ngày đầu một số máy của khách nạp sẽ bị lưu Canche còn

về sau sẽ nạp bình thường trở lại ! Xin cảm ơn