Hãy nhập đúng sđt để xem lại thông báo & lưu ý nhập sai seri sẽ mất thẻ